Běžná elektroinstalace

Dobře provedená elektroinstalace je základem každé funkční domácnosti. Od počátečního projektu až po finální realizaci jsme tu pro Vás. Pomůžeme Vám navrhnout účinné řešení stejně jako se na nás můžete obrátit při potřebě konzultace Vašich vizí a přání.

Vyhotovení kompletní projektové dokumentace

Na základě osobní konzultace a Vašich požadavků pro Vás dokážeme vypracovat kompletní projektovou dokumentaci k elektroinstalaci, která pro Vás bude základem pro zajištění potřebných povolení pro provedení stavby a zabezpečí orientaci při rozšiřování či údržbě elektroinstalace. Po vyhotovení projektu pro Vás rádi vytvoříme transparentní cenovou nabídku elektroinstalace dle vzájemně dohodnutých parametrů.

Konzultace a poradenství

Mezi důležité aspekty dobře provedené elektroinstalace patří správné rozvržení koncových prvků jako jsou zásuvky či spínače. Při zájmu o zajištění elektroinstalace Vás propojíme s konzultantem, který eviduje Vaše požadavky a případně poradí a vyhodnotí, jakým způsobem nejlépe elektroinstalaci navrhnout.

Silnoproud, slaboproud

V rámci elektroinstalací poskytujeme služby ve standardních odvětvích silnoproudu pro napájení zásuvek, světel a dalších elektrospotřebičů, včetně dodání uživatelských komponent - zásuvek, spínačů a osvětlení. Odvětví slaboproudé elektroinstalace nabízí datové rozvody, rozvody elektronických zabezpečovacích systémů a kamerové systémy.

Revize elektroinstalací, elektrospotřebičů a hromosvodů

Nezbytně nutným výstupem nové, rozšiřované nebo opravované elektroinstalace, včetně hromosvodů, je revizní zpráva, která je vyhotovena na základě kontroly, provedené revizním technikem v místě nově provedených, nebo opravovaných elektroinstalací.