Měření energií

Pomocí inteligentních systémů zvládnete optimalizovat Vaši spotřebu v domácnosti, komerčních prostorách nebo třeba v celém městě a ušetříte tak Vaše náklady i životní prostředí.

Férově k přírodě

Měřením dokážeme s energiemi pracovat efektivně a snížit tak negativní dopad odpadních a škodlivých látek na přírodu. Škodlivé látky vznikají při výrobě elektřiny i tepla, proto je třeba mít o jejich spotřebě dobrý přehled, který je základem k pro následnou možnost efektivní regulace.

Sběrnicové měření

Sběrnicové měření je využíváno pro rozsáhle budovy, komerční prostory nebo bytové domy s větším počtem měřidel. Měřidla musí být vybavena pulzním výstupem, který je vodičem připojen do jednotky vstupů. Tyto jednotky jsou pomocí sběrnic propojeny s centrální jednotkou, která prostřednictvím LAN předává informace Connection serveru. Naměřené údaje jsou poté převedeny na hodnoty spotřeby. Tyto údaje se poté uživateli zobrazí v aplikaci chytrých zařízení.

Bezdrátové měření

Bezdrátové měření je vhodné pro stávající objekty, kde jsou již měřidla instalována. Měřené hodnoty je tak nutné nasnímat bez zásahu do již instalovaných měřidel a data přenést do měřící brány, která tyto data zpracuje a předloží k vyhodnocení. Způsoby snímání měřidel fungují na principu snímání pulzů, blikání LED indikátoru, otočení ciferníku nebo jednotkového kolečka. Prostřednictvím převodníků jsou tyto pulzy bezdrátově přenášeny do měřící brány, která dále poskytuje informace pro vizualizaci v aplikaci telefonu, tabletu a pro uložení na Cloud.